OBWIESZCZENIE  O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

                                                                                            nr KW : K01B/00032410/5

 

 

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Mirosław Nizioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości , że : w dniu 06-09-2018r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Białogardzie I Wydziale Cywilnym 78-200 Białogard , Lipowa 1A odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej : działkę gruntu w użytkowaniu

wieczystym i stanowiącym odrębną nieruchomość budynek należący do dłużnika : SPINBAU Sp. z.o.o  w Białogardzie Położonej : 78-200 Białogard ul. Chocimska ,

dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych ( dot.KW-WPIS ) prowadzi księgę wieczystą o numerze KW K01B/00032410/5 .

Suma oszacowania wynosi 437,000,00 zaś cena wywołania jest równa 2,3 sumy oszacowania i wynosi 291 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania , to jest 43 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika :

Bank Zachodni WBK SA 1 O . w Połczynie -Zdroju 40 10902662 0000 0001 1492 1577 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 par 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby , które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego , a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule .

W dniu 03-09-2018r. po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem wolno oglądać nieruchomość od godz. 10:00 do 12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości , operat szacunkowy biegłego sądowego , wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń , jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że  wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika , jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji , nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zastępca Komornika                                                                                                                       Komornik Sądowy

 Komornik Sądowy                                                                                                                            Mirosław Nizioł

Marlena Jurkiewicz

 

 

                                                          

                                                      OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

                                                                               nr KW K02B/00015083/5

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Mirosław Nizioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 06-09-2018r. o godz. 12;30 w Sądzie Rejonowym w Białogardzie I Wydziale Cywilnym 78-200 Białogard , Lipowa 1A odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 lokalu mieszkalnego składającego się z 2 pokoi , przedpokoju, kuchni ,łazienki , spiżarni oraz piwnicy o łącznym polu powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 71,8900 M2

położonego : 78-320 Połczyn-Zdrój Łęgi 4

dla którego Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW:K02B/00015083/5] .

Suma oszacowania wynosi 26 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w  wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania , to jest 2 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika :

Bank Zachodni WBK SA 1 O . w Połczynie-Zdroju 40 10902662 0000 0001 1492 1577 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 par 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby , które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego , a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule .

W dniu 03-09-2018r. po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem wolno oglądać nieruchomość od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości , operat szacunkowy biegłego sądowego , wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń , jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję .

Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika , jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dniu przed rozpoczęciem licytacji , nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności .

 

Zastępca Komornika                                                                                                                                    Komornik Sądowy

Komornik Sądowy                                                                                                                                         Mirosław Nizioł

Marlena Jurkiewicz

 • tease-and-stocking

 • tease-and-denial


 • sissification

 • my-princess-goddess

 • mesmerize

 • jerkoff-instruction


 • humiliation

 • handjob


 • foot-fetish

 • female-domination

 • dirty-talk

 • cum-eating-instruction

 • chastity

 • ass-worship