OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

                                                                                       nr KW KO1B/00006497/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Mirosław Nizioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości , że : w dniu 10-05-2018r.

o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Białogardzie I Wydziale Cywilnym 78-200 Białogard , Lipowa 1A odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 nieruchomości stanowiącej

działkę zabudowaną o obszarze całej nieruchomości 0,0508 HA należącej do dłużnika : Dariusz Dymecki

położonej : 78-200 Białogard , Św. Jerzego ,

dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych (dot.KW-WPIS) prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW :KO1B/OOOO6497/7

Suma oszacowania wynosi 70 000,00zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania , to jest 7 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika :

Bank Zachodni WBK S.A 1 O. w Połczynie-Zdroju 40 10902662 0000 0001 1492 1577 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby , które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 04-05-2018r. (po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem) wolno oglądać nieruchomość od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości , operat szacunkowy biegłego sądowego , wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń , jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione k księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji , nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzenie własności.

 

                                                            OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI      

                                                                                      nr KW KO2B/00020667/1                                                                    

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Mirosław Nizioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 10-05-2018r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym w Białogardzie I Wydziale Cywilnym 78-200 Białogard , Lipowa 1A odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny składający się z 4 pokoi , kuchni , łazienki , WC i przedpokoju o powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych

64,8000 M2 należącego do dłużnika : Elżbieta Bodnar ,

położonego : 78-320 Połczyn-Zdrój ul. Nowa 2/24 , Połczyn-Zdrój ,

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zdrój" w Połczynie-Zdroju (adres spółdzielni : 78-320 Połczyn-Zdrój ul. Staszica 19)

dla którego sąd w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO2B/00020667/1

Suma oszacowania wynosi 153 000,00zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania , to jest 15 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego

wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika :

Bank Zachodni WBK SA 1O. w Połczynie-Zdroju 40 10902662 0000 0001 1492 1577 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego , a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 04-05-2018r. (po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem ) wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego , wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń , jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomość  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika , jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji , nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                  

                                                         

    

 

                                                          OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

                                                                                    nr KW KO1B/00032410/5

Komornik Sądowy przy  Sądzie Rejonowym w Białogardzie Mirosław Nizioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 17-05-2018r.

w Sądzie Rejonowym w Białogardzie I Wydziale Cywilnym 78-200 Białogard , Lipowa 1A odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości

stanowiącej działkę gruntu w użytkowaniu wieczystym i stanowiący odrębną nieruchomość budynek należącej do dłużnika SPINBAU Sp. z o.o w Białogardzie

położonej : 78-200 Białogard ul. Chocimska 5 dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych ( dot.KW-WPIS ) prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW : KO1B/00032410/5]

Suma oszacowania wynosi 437 700,00zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 327 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania , to jest 43 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika :

Bank Zachodni WBK SA 1O. w Połczynie-Zdroju 40 10902662 0000 0001 1492 1577 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby , które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego , a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 11-05-2018r. (po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem) wolno oglądać nieruchomość od godz. 10:00 do 12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości , operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń , jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą

dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika , jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji , nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 • tease-and-stocking

 • tease-and-denial


 • sissification

 • my-princess-goddess

 • mesmerize

 • jerkoff-instruction


 • humiliation

 • handjob


 • foot-fetish

 • female-domination

 • dirty-talk

 • cum-eating-instruction

 • chastity

 • ass-worship