OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

                                                                                                      nr KW KO2B/00000061/7

      

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Mirosław Nizioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości że : w dniu 02-04-2019r.

o godz. 12:00 w Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny 78-200 Białogard , Lipowa 1A odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego składającego się z

2 pokoi , kuchni , przedpokoju , łazienki o powierzchni użytkowej lokalu 52,5000 M2 należącego do dłużnika : Janusz Manikowski , Wiesława Manikowska

położonego : 78-320 Połczyn-Zdrój , Redło 64/2 ,

dla którego Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW:KO2B/00000061/7  .

Suma oszacowania wynosi 69 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 46 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania , to jest 6 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona

w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty

całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika :

Santander Bank polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Połczynie-Zdroju  40 10902662 0000 0001 1492 1577 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby , które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego ,

a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule .

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją (po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem) wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości , operat szacunkowy biegłego sądowego , wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń , jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą

dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję .

Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika , jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji , nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności .

 

Zastępca Komornika                                                                                                                                Komornik Sądowy

Komornik Sądowy                                                                                                                                   Mirosław Nizioł

Marlena Jurkiewicz

  

 

                                                                             OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

                                                                                                      nr KW KO2B/00005667/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Mirosław Nizioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości , że : w dniu 05-04-2019r.

o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Białogardzie I Wydziale Cywilnym 78-200 Białogard , Lipowa 1A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej

Nieruchomość gruntową zabudowaną o obszarze 0,0465 HA.

należącej do dłużnika : Ewa Romanowicz , Sławomir Romanowicz

położonej : 78-320 Połczyn-Zdrój , Bojowników o Wolność i Demokrację 11 , Połczyn-Zdrój ,

dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KO2B/00005667/0 .

Suma oszacowania wynosi 406 600,00zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 304 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania , to jest 40 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do do wypłaty całego

wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika :

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Połczynie-Zdroju 40 10902662 0000 0001 1492 1577 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby , które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego , a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości , operat szacunkowy biegłego sądowego , wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń , jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika , jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji , nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności .

 

         Zastępca Komornika                                                                                                                     Komornik Sądowy

         Komornik Sądowy                                                                                                                         Mirosław Nizioł

         Marlena Jurkiewicz

 

                                                                           OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

                                                                                                    nr KW KO1B/00028072/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Mirosław Nizioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości , że : w dniu 08-05-2019r.

o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Białogardzie I Wydziale Cywilnym 78-200 Białogard , Lipowa 1A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości niezabudowanej

należącej do dłużnika : Adela Piotrowska położonej : 78-200 Białogard , Rzyszczewo , dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych (dot.KW-WPIS) prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KO1B/00028072/2]

Suma oszacowania wynosi 85 000,00zł. zaś cena wywołania jest równa 3,4 sumy oszacowania i wynosi 63 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania , to jest 8 500,00zł . Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki  do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika :

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Połczynie -Zdroju 40 10902662 0000 0001 1492 1577 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby , które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego , a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 29-04-2019r. (po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem) wolno oglądać nieruchomość od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości , operat szacunkowy biegłego sądowego , wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń , jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika , jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji , nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności .

 

Zastępca Komornika                                                                                                                  Komornik Sądowy

Komornik Sądowy                                                                                                                       Mirosław Nizioł

Marlena Jurkiewicz

                                                            

                                                                          OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

                                                                                                   nr KW KO1B/00046241/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Mirosław Nizioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 08-05-2019r.

o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Białogardzie I Wydziale Cywilnym 78-200 Białogard , Lipowa 1A odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika : Artur Jarosław Kasiński położonego : 78-220 Tychowo , Dobrówko 8/3 ,dla którego Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych

(dot. KW-WPIS) prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1B/00046241/0.

Suma oszacowania wynosi 143 000,00zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 107 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania , to jest 14 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika :

Santander  Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Połczynie-Zdroju 40 10902662 0000 0001 1492 1577 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby , które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego ,

a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule .

W dniu 29-04-2019r. (po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem) wolno oglądać nieruchomość od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w kancelarii

komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości , operat szacunkowy biegłego sądowego , wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń , jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu

nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję .

Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika , jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji , nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności .

Zastępca Komornika                                                                                                                             Komornik Sądowy 

Komornik Sądowy                                                                                                                                 Mirosław Nizioł 

Marlena Jurkiewicz                                                                        

 

 

 • tease-and-stocking

 • tease-and-denial


 • sissification

 • my-princess-goddess

 • mesmerize

 • jerkoff-instruction


 • humiliation

 • handjob


 • foot-fetish

 • female-domination

 • dirty-talk

 • cum-eating-instruction

 • chastity

 • ass-worship