OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI – RUSINOWO GM. ŚWIDWIN

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-08-2022r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1A, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działki gruntu niezabudowane 189,155, 183, 133, 140, 179, 629, 185, 187, 163, 149, 164, 168, 171, 138, 151, 165, 198, 161, 156, 175, 180, 177, 181, 172, 174, 127, 129, 134, 130 o łącznej pow. 34,5900 ha zlokalizowana w obrębie ewidencyjnym 0027, Rusinowo, gmina Świdwin, powiat świdwiński, województwo zachodniopomorskie. należącej w 1/2 części do dłużnika: Renata Ordon położonej: 78-300 Świdwin, Rusinowo, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO2B/00019833/6
Suma oszacowania wynosi 272 150,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 204 112,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 215,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie komornika. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA 35 20300045 1110 0000 0274 6030 najpóźniej na dzień przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA:
Pozostała część w/wym. nieruchomości należąca w 1/2 części do innego dłużnika, będzie licytowana w tym samym dniu tj. 30-08-2022 o godz. 11:00
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik sądowy
mgr Karol Rudziński


 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej informacji

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.

Zamknij