PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI – Karlino, ul. Koszalińska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-01-2023r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej Działka gruntu nr 34/17 o pow. 0,0861 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym (ewidencyjnie dwa budynki o numerach 104, 105 połączone ze sobą funkcjonalnie), w zabudowie zwartej, niepodpiwniczonym o dwóch kondygnacjach nadziemnych (parter, I piętro), o łącznej powierzchni zabudowy 259 m2 oraz łącznej powierzchni użytkowej 397 m2. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej do budynku doprowadzona jest sieć energetyczna, wodna, kanalizacyjna. Budynki niepodpiwniczone, o dwóch kondygnacjach nadziemnych (parter, I piętro) zrealizowane w technologii tradycyjnej, należącej do dłużnika: Andrzej Nawrat położonej: 78-230 Karlino, Koszalińska, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW KO1B/00030735/5
Suma oszacowania wynosi 168 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 450,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 860,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie komornika. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA 35 20300045 1110 0000 0274 6030
najpóźniej na dzień przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik sądowy
mgr Karol Rudziński


 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej informacji

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.

Zamknij