Pierwsza Licytacja Nieruchomości – ul. Szczecińska, 78-300 Świdwin

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-08-2024r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka gruntu nr 12/1 o pow. 1,9203 ha. Na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 12/1 posadowionych jest łącznie 5 budynków z czego 4 stanowią budynki oznaczone w ewidencji jako przemysłowe (wykorzystywane na cele produkcyjno – magazynowe z częścią socjalno – biurową) w zabudowie zwartej oznaczone w ewidencji gruntów numerami (4, 7, 8, 9) o łącznej powierzchni zabudowy 2 998 m2 oraz łącznej powierzchni użytkowej 3 077,22 m2. należącej do dłużnika: PPH Fleisch Mannschaft Polska Sp. z o.o. położonej: 78-300 Świdwin, ul. Szczecińska, Świdwin, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO2B/00007988/0
Suma oszacowania wynosi 9 708 390,00zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 281 292,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 970 839,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie komornika.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Departament Operacji Płatniczych 35 20300045 1110 0000 0274 6030
najpóźniej na dzień przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik sądowy
mgr Karol Rudziński


 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej informacji

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.

Zamknij